Επικοινωνία

Καποδιστρίου 5 και I. Δραγούμη
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο:  2310532428
E-mail: ouzeriagora@yahoo.gr